Backoffice

Wij werken conform de ABU CAO. De Algemene Bond Uitzendondernemingen is de branche-organisatie binnen de uitzendbranche. Hiermee voldoen wij aan een aantal (strenge) lidmaatschapscriteria en gedragsregels wettelijke eisen die worden gesteld aan dienstverleners in de branche. Meer informatie vindt u op www.abu.nl 

De salariëring en financiële administratie worden voor Magenta Flex BV verzorgd door ons externe administratiekantoor Magenta Flex Services, een handelsnaam van Flexpedia BV.

Dit bedrijf zorgt voor een zorgvuldige administratieve afhandeling en een duidelijke afrekening van gewerkte uren, inhoudingen, vakantiegeld, etc. Daarnaast verzorgen zij de verzuimbegeleiding bij ziekte. Eens per vier weken of wekelijks krijgen de werknemers een loonstrook en ook verstrekken zij de jaaropgave die nodig is voor de belastingaangifte.

Magenta Flex Services (handelsnaam van Flexpedia BV), is lid van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen).

Alle Magenta Flex BV medewerkers werken dan ook conform de ABU-CAO (klik  hier voor document).
Magenta Flex Services (handelsnaam van Flexpedia BV), heeft het SNA Keurmerk NEN
4400-1 (klik hier voor document).